1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: DEMO
– Số tài khoản: 0691000374599
– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB
– Chủ tài khoản: DEMO
– Số tài khoản: 221262879
– Chi nhánh: Hà Thành

3. Viettinbank
– Chủ tài khoản: DEMO
– Số tài khoản: 104867788579
– Chi nhánh: Nam Thăng Long

4. BIDV
– Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm
– Số tài khoản: 45010006074049
– Chi nhánh: Hà Tây

5. Agribank
– Chủ tài khoản: DEMO
– Số tài khoản: 2000206180703
– Chi nhánh: Đà Nẵng

6. VPBANK
– Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hằng
– Số tài khoản: xxxxxxxxxx
– Chi nhánh: xxxxxx